نوشته های دارای برچسب "ارسال پیام به صورت زمانبندی شده"

یکی از رسومات امروزی در باب صله رحم، ارسال پیامک برای دوستان و آشنایان است! هرچند دید و بازدید از نزدیک، حال و...

صفحه 1 از 11