نوشته های دارای برچسب "دیکته گوی خودکار"

یکی از وظایفی که در دوران تحصیلی کودکان و در مقطع دبستان بر عهده والدین است، دیکته گفتن میباشد. با توجه به...

صفحه 1 از 11