نوشته های دارای برچسب "لیست سفید"

  گاهی اوقات پس از اتمام یک تماس تلفنی با خود می گوییم کاش  تماس را ضبط کرده بودم! امروز قصد بررسی برنامه...

صفحه 1 از 11