نوشته های دارای برچسب "یادداشت"

سخنان مردان و زنان بزرگ تاریخ به عنوان بهترین پند و اندرزها، همواره چراغ راه مردم بوده است. از اینروامروز قصد...

  بسیاری از مشاغل (آزاد) که کار آنها خرید و فروش اجناس است و با مشتریان زیادی سروکار دارند  برای  ثبت...

  گاهی در زندگی اتفاقاتی می افتد که هر کسی دوست دارد آنها را ماندگار کند. نوشتن خاطرات یکی از بهترین و...

محاسبه خرج و مخارج روزمره واقعا دشوار است! در بسیاری از مواقع بدلیل فراموشی، امکان یادداشت وجود ندارد و در...

صفحه 1 از 11