طلاق

آیا محدودیت ها و شرایط خاصی برای طلاق از طرف مرد وجود دارد؟

طلاق یکی از پدیده‌های نامطلوب اجتماعی است که در چند سال اخیر به دلیل مشکلات فراوان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو به افزایش است. این مشکلات به دلیل عدم آگاهی مردم از قوانین حوزه خانواده دو چندان شده است. طلاق از سمت زوج و یا همان طلاق از طرف مرد یکی از انواع طلاق است که به دلیل وجود حق طلاق برای مرد، دارای شرایط خاصی است. مطابق ماده 1133 قانون مدنی، زوج با رعایت حقوق زوجه مندرج در مفاد این ماده می‌تواند دادخواست طلاق خود را تقدیم دادگاه نماید. با توجه به این که حق طلاق براساس قانون و فقه با مرد است، رضایت زوجه در طلاق از سمت زوج شرط نیست و مرد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش می‌تواند همسر خود را مطلقه نماید. البته صدور گواهی عدم امکان سازش به سادگی نبوده و پس از رعایت حقوق کامل زوجه این گواهی صادر می‌گردد.

شرایط و مراحل طلاق از طرف مرد به چه صورت است؟

فرآیند طلاق از طرف مرد به شرح زیر است:

 • ثبت دادخواست طلاق از سمت زوج در دفتر خدمات قضایی؛ مدارک لازم برای دادخواست طلاق از سمت زوج، اصل یا رونوشت سند ازدواج و اصل شناسنامه و کارت ملی است. پس از ثبت دادخواست به طور معمول پرونده طی 10 روز تا دو هفته تعیین شعبه می‌گردد. در هنگام ثبت دادخواست طلاق از سمت زوج، مرد باید آدرس محل زندگی مشترک و یا محل سکونت زوجه را اعلام نماید و براساس آدرس اعلامی پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل اعلام شده ارجاع می‌گردد.
 • حضور در جلسه دادگاه و مراجعه به واحد داوری؛ در این مرحله تلاش بر سازش میان زوجین است که در صورت عدم تفاهم گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود. در تمامی طلاق‌ها به جز طلاق توافقی، قبل از صدور حکم، زوجین به واحد داوری ارجاع می‌شوند تا در صورت امکان سازش صورت گیرد.
 • پرداخت کلیه حقوق مالی زن و یا صدور حکم اعسار؛ در صورتی که طلاق از سمت زوج مطرح شود، زوج باید تمام حقوق زن از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل را پرداخت کرده و یا تعیین تکلیف نماید. همچنین زن می‌تواند درخواست دهد تا شرط تنصیف اموال نیز اجرا گردد.
 • صدور گواهی عدم امکان سازش؛ پس از تعیین تکلیف و یا پرداخت حقوق مالی زن و سایر حقوق وی، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌گردد که پس از صدور این گواهی مرد سه ماه فرصت دارد تا آن را اجرا نماید. در صورتی که ظرف مدت مقرر، زوج اقدام به طلاق نکند گواهی مذکور باطل گردیده و مرد برای فرایند طلاق می‌بایست دوباره دادخواست مطرح نماید.

 

چه شرایطی برای طلاق از طرف مرد وجود دارد؟

شرایط لازم برای طلاق از طرف مرد به صورت زیر می‌باشد:

 • اهلیت مرد: مرد هنگام طلاق دادن زن باید حداقل15 سال داشته باشد.
 • سلامت عقل: شوهر در هنگام طلاق باید در سلامت عقلی بوده و مجنون نباشد.
 • اختیار و قصد: طلاق از سمت مرد باید با تصمیم جدی و رسمی مرد همراه باشد و با تصمیم‌ گیری های عجولانه، از سر عصبانیت و یا شوخی مجوز طلاق صادر نمی‌شود.

مهریه در طلاق از طرف مرد

شاید مهم ‌ترین عاملی که در طلاق از طرف مرد یا طلاق از سمت زوج تاثیر می‌گذارد، مهریه است. با افزایش قیمت سکه و طلا، ارزش ریالی عموم مهریه ها به حدی بالا رفته که حتی می‌توان گفت این عامل بر روی روابط زوجین تاثیر بسیار نامطلوبی گذاشته است. در این بخش بررسی مهریه در طلاق از طرف مرد به صورت کامل انجام شده است. برای بررسی دقیق این موضوع باید جایگاه مهریه در روند حقوقی طلاق از طرف مرد مشخص شود. هنگامی که مرد دادخواست طلاق از سمت زوج را مطرح می‌کند، در جلسه اول دادگاه به دفاع از ادله خود درباره طلاق می‌‌پردازد. درست است که بر طبق ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است، اما این موضوع مشروط به پرداخت همه حقوق زن می‌باشد که یکی از این حقوق مالی مهریه است. مهریه به دلیل ماهیت خود که دین و بدهی مرد نسبت به زن می‌باشد، به هیچ عنوان قابل اسقاط نیست، مگر آن که مرد دلیلی برای فسخ نکاح داشته باشد و بتواند آن را اثبات کند و یا آن که زن خود بخشی یا تمام مهریه خود را در حق زوج ابراء کند.

 

مزایای داشتن وکیل در پرونده طلاق به درخواست مرد

داشتن وکیل متخصص در هر امری از امور حقوقی، باعث سرعت بخشیدن در روند انجام کار و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه می شود. همراهی وکیل متخصص طلاق به درخواست مرد، جنبه های مثبتی دارد که شامل موارد زیر می‌شود:

 • تنظیم صحیح دادخواست و لوایح حقوقی و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به درخواست طلاق مرد
 • تسریع در روند تکمیل پرونده و تعیین وقت رسیدگی
 • عدم نیاز به حضور موکل، در هیچ یک از مراحل رسیدگی
 • اجرای رای طلاق، بدون نیاز به حضور مرد

 

طلاق از طرف مرد چه معایبی دارد؟

طلاق از طرف مرد، با وجود مزایای مختلفی از جمله طی شدن فرایند رسیدگی به درخواست طلاق، بدون حضور زوج، معایبی هم برای مرد به دنبال دارد، که از جمله مهمترین آن ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • پرداخت مهریه زوجه
 • پرداخت نفقه ایام زوجیت به همسر خود، در صورت وجود شرایط تمکین
 • پرداخت نصف اموال و دارایی به دست آمده در زمان زوجیت به همسر خود، در صورتی که زوجه نسبت به جدایی معترض باشد و هیچ گونه کوتاهی و کم کاری در انجام وظایف خود، نکرده باشد.
 • پرداخت اجرت المثل در صورتی که زوجه درخواست کند.

اینها را هم بخوانید