کتاب ها و مراجع

نقد و بررسی

کتابخانه کتاب صوتی و متنی کاجستان

کتاب ها و مراجع

معرفی، نقد و بررسی اپلیکیشن کتابخانه کتاب صوتی و متنی کاجستان

در این موضوع که خیلی از افراد جامعه، زمان زیادی را درگیر انجام کارهای روزمره میشوند هیچ شکی نیست و به همین دلیل فرصت کافی برای مطالعه را در...

نقد و بررسی

دیکشنری سخنگو آشیانه

کتاب ها و مراجع

معرفی، نقد و بررسی اپلیکیشن دیکشنری سخنگو آشیانه؛ مترجم همراه شما

خیلی از مواقع لازم است تا یک متن انگلیسی را بر روی بسته کالاهای خارجی مطالعه کنیم یا شاید به یک سفر خارجی رفته ایم که ناچاریم به زبان انگلیسی...

نقد و بررسی

دیکشنری عربی به فارسی و بلعکس المنجد

کتاب ها و مراجع

معرفی، نقد و بررسی اپلیکیشن دیکشنری عربی به فارسی و بلعکس المنجد

یکی از زبان هایی که یادگیری آن میتواند برای ما ایرانی ها مفید باشد، زبان عربی است که هم کتب اسلامی مختلف و قرآن کریم با آن نوشته شده اند و هم...

نقد و بررسی

شهر نام ها (دردانه)

کتاب ها و مراجع

معرفی، نقد و بررسی اپلیکیشن شهر نام ها؛ مرجع کامل انتخاب نام برای کودک

هر کودکی که متولد میشود، انتخاب نام مناسب برای او جزو اولین دغدغه های فکری والدین میباشد که برخی از افراد در این مورد نکته بین هستند و وسواس به...

نقد و بررسی

دیکشنری انگلیسی آکسفورد + تلفظ

کتاب ها و مراجع

معرفی، نقد و بررسی اپلیکیشن دیکشنری انگلیسی آکسفورد + تلفظ؛ مترجم سریع و کامل

یادگیری زبان های بین المللی مانند انگلیسی، از این جهت اهمیت دارد که وسعت ارتباطات در دنیای امروز از مرز کشورها گذشته است و همچنین برای بهره مند...

صفحه 1 از 41234