رقابتی

نقد و بررسی

زامبی های فوتبالیست

رقابتی

معرفی، نقد و بررسی بازی زامبی های فوتبالیست؛ مسابقه فوتبال خنده دار و بدون قانون

تاکنون موجودات خیالی متعددی که زاییده تخیل بشر هستند به دنیا معرفی شده اند که از آن جمله میتوانیم دیو، اژدها، جادوگر و زامبی را نام ببریم. مورد...

صفحه 1 از 212