مسابقه و سرعت

نقد و بررسی

رالی ایرانی

مسابقه و سرعت

تاریخچه راه اندازی مسابقات اتومبیل رانی در دنیا، تنها چند سال با اختراع این وسیله نقلیه اختلاف دارد و گویا مردم از همان موقع تشنه سرعت و هیجان بوده اند!...

نقد و بررسی

پادشاه موتور سواری ایران

مسابقه و سرعت

در اطراف ما سرگرمی های متنوعی وجود دارد که افراد بر حسب علاقه خود، اوقات فراغت خود را به انجام آنها میپردازند. یکی از تفریحاتی که امروزه اکثر مردم در همه...

نقد و بررسی

سبقت

مسابقه و سرعت

همانند همه فناوری ها و صنایعی که در اطراف خود میبینیم، صنعت محبوب و پرطرفدار بازی های رایانه ای نیز در سال های اخیر پیشرفت های چشمگیری داشته است. اوج این...

نقد و بررسی

کراش نیترو

مسابقه و سرعت

علاقه وصف ناپذیر انسان به تجربه هیجان، باعث شده تا سرگرمی های متنوعی با هدف برطرف کردن این نیاز در طول تاریخ بشر به وجود آیند. این موضوع ریشه ای کهن دارد و...

صفحه 1 از 11