KPIهای موبایل

آشنایی با 50 شاخص کلیدی عملکرد (KPI) برای ارزیابی بازی یا اپلیکیشن – بخش سوم

در مطلب قبلی به شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط با تعامل کاربران با اپلیکیشن پرداخته شد، در ادامه به شاخص های مرتبط با درآمد می پردازیم، با ما همراه باشید.

همه چیز در پول خلاصه نمی شود، اما به یقین درآمد حاصل از اپلیکیشن نیز حیاتی است و به احتمال بسیار زیاد تمایل دارید که اپلیکیشن سودی برای شما داشته باشد. از این رو باید با کمک شاخص های زیر وضعیت درآمدزایی آن را مورد بررسی قرار دهید.

KPIهای موبایل

شماره 20: درآمد متوسط در ازای هر کاربر

مقدار متوسط ارزش یا درآمد تولید شده توسط کاربر از طریق پرداخت های درون برنامه ای، بازدیدهای تبلیغات یا کلیک ها، اشتراک ها، دانلودهای پولی یا سایر مدل های درآمدی می باشد.

با ضرب این مقدار در تعداد کاربران فعال، این شاخص ایده خوبی از اپلیکیشن به عنوان یک کلیت را در اختیار شما قرار می دهد.

تعداد کاربران / درآمد کل

 

شماره 21: ارزش مشتری (LTV)

ارزش مشتری عبارت است از میزان درآمدی که توسط او برای اپلیکیشن شما تولید شده است. در صورت ترکیب آن با درآمد به ازای هر کاربر روش بسیار خوبی برای سنجش ارزش و درآمد بالقوه آن در اختیار شما قرار می گیرد.

متوسط زمان فعالیت مشتری *  تعداد متوسط تبدیل ها در یک بازه زمانی مشخص *  ارزش متوسط تبدیل مشتری

 

شماره 22: زمان اولین خرید

این شاخص مدت زمانی را مشخص می سازد که طول می کشد تا کاربری که اپلیکیشن را دانلود و نصب کرده، یک خرید انجام دهد که می تواند به صورت پرداخت های درون برنامه ای، خرید e-commerce یا خرید نسخه پریمیوم یا آپگرید شده از اپلیکیشن باشد.

تاریخ یا زمان ثبت نام - تاریخ یا زمان اولین خرید

شماره 23: خریدها

این شاخص نسبتا ساده بوده و لازم است حتما پیگیری شود و در صورتی که اپلیکیشن شما شامل مبادله پول به شکل پرداخت های درون برنامه، آپگرید به نسخه پریمیوم، اشتراک یا هرگونه فعالیت e-commerce می شود، باید این مقدار را محاسبه کنید.

شماره 24: هزینه اکتساب مشتری (CAC)

این شاخص در حقیقت هزینه ای است که به ازای اکتساب مشتری صرف می کنید، برای مثال پولی که صرف تبلیغ اپلیکیشن می شود. تشخیص این رقم با تقسیم کل درآمد ناخالص در یک بازه زمانی مشخص بر فروش ها و هزینه های بازاریابی در همان بازه زمانی مشخص قابل محاسبه است.

شماره 25: هزینه در ازای اکتساب (CPA)

هزینه در ازای اکتساب یک تبدیل می باشد و این شاخص لزوما به تبدیل مرتبط با یک مشتری جدید وابسته نیست، بلکه شامل رفتارهای جدید نمایش داده شده از سوی مشتریان مانند ثبت نام یا اشتراک، آپگرید کردن به نسخه پریمیوم با لول بالاتر، پرداخت های درون برنامه و یا اعطای مجوزهای جدید می باشد.

تعداد اکتساب ها / هزینه

شماره 26: ارزش طول عمر مشتری (CLV)

ارزش طول عمر مشتری بر اساس سود خالصی محاسبه می شود که در طول یک مدت زمان خاص تولید کرده اند، در این مورد بر اساس مخارج آنها در اپلیکیشن نسبت به هزینه ای است که برای اکتساب داشته اند. مشتریانی که متوسط ارزش مشتری بیشتری داشته باشند دارایی فوق العاده ای برای اپلیکیشن محسوب می شوند. به یاد داشته باشید که اپلیکیشن های موفق مایل به داشتن نسبت CLV به CAC بالاتر می باشند.

متوسط ارزش طول عمر مشتری * ارزش متوسط تبدیل ها در یک بازه زمانی * ارزش متوسط یک تبدیل

شماره 27: eCAC یا همان هزینه موثر اکتساب مشتری

هزینه واقعی یا تاثیرگذار از اکتساب مشتریان جدید، شامل متدهای کشف ارگانیک، تبلیغات پولی، زمان صرف شده یا سایر مخارج در فرآیند بازاریابی می باشد. این شاخص از طریق مقایسه تعداد مشتریان جدید با کل تعداد بازدیدهای تولید شده از طریق کمپین های بازاریابی بدست می آید.

شماره 28: eCPM یا همان هزینه موثر در ازای هر هزار بازدید

هزینه واقعی در ازای 1000 بازدید یا اقدام، شامل فعالیت های بازاریابی ارگانیک یا پولی به همراه هزینه زمان صرف شده یا سایر مخارج پیش آمده می باشد. این شاخص را می توان از طریق ضرب تعداد بازدیدهای تولید شده توسط فعالیت های بازاریابی در تعداد مشتریان جذب شده بدست آورد.

(100 / بازدیدها) * هزینه ای که صرف تبلیغات شده

شماره 29: نرخ تبدیل پولی

نرخ تبدیل با استفاده از تبلیغات پولی شامل تبلیغات PPC، تبلیغات صفحه ای، تبلیغات شبکه اجتماعی، پست ها یا نقد و بررسی های اسپانسر شده یا سایر متدهای بازاریابی که شامل یک مبادله مستقیم پول برای نمایش یا بازدید می شود.

شماره 30: نرخ تبدیل ارگانیک

نرخ تبدیل با استفاده از متدهای کشف بی هزینه مانند جستجوی ارگانیک، تبلیغات دهان به دهان در شبکه های اجتماعی، بازاریابی نفوذی، نمایش از طریق روابط عمومی و اپلیکیشن های مرتبط در فهرست اپلیکیشن های اپ استور، یا سایر روشهای بازاریابی اپلیکیشن که شامل تبلیغات پولی به صورت مستقیم نمی باشد.

شماره 31: نرخ بازگشت سرمایه (ROI)

در این مورد، بازگشت سرمایه برای هر تاکتیک با تکنیک بازاریابی است که از طریق تقسیم تعداد جذب مشتری یا درآمد تولید شده در مقایسه با هزینه هایی شامل زمان صرف شده یا هرگونه مخارجی که پیش آمده، محاسبه می شود.

  هزینه سرمایه گذاری / (هزینه سرمایه گذاری - سود دریافتی از سرمایه گذاری)

شماره 32: هزینه در ازای نصب (CPI)

هزینه در ازای نصب هزینه های اکتساب مشتری هایی است که اپلیکیشن شما را پس از مشاهده یک تبلیغ نصب کرده اند. (پیگیری نصب های پولی به جای نصب های ارگانیک)

تعداد نصب های مرتبط به کمپین های تبلیغاتی / مخارج تبلیغات

در مطلب آینده شاخص های کلیدی عملکرد مرتبط با تجریه کاربری را مورد بررسی قرار خواهیم داد، با ما همراه باشید.

 

http://www.gameanalytics.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید