آغاز کورس رقابت در سال جدید با برگزاری سه استارتاپ

آغاز کورس رقابت در سال جدید با برگزاری سه استارتاپ

در سال گذشته چند رویداد استارتاپ ویکند در شهرهای مختلف کشور برگزار گردید که بازخورد مناسبی برای شرکت کنندگان در پی داشت. همین موضوع باعث شده تا مسئولین، سال جدید را با انرژی بیشتری آغاز نمایند بطوریکه در اردیبهشت ماه سه رقابت هیجان انگیز پیش رو خواهیم داشت.

درمیان شهرهای برگزارکننده این رویدادها در ماه آینده، برای اولین بار شاهد نام "مرودشت" هستیم که در نوع خود قابل توجه میباشد و نشان از اشتیاق توسعه دهندگان سراسر کشور برای شرکت در رقابت استارتاپ ویکند دارد. مشهد و اهواز، از دیگر میزبانان این رخداد مهم در اردیبهشت ماه هستند که قبلا نیز در این زمینه تجاربی کسب نموده اند.

تاریخ شروع استارتاپ در شهرهای مذکور، از این قرار است:

مشهد : 17 الی 19 اردیبهشت

اهواز : 3 الی 5 اردیبهشت (ثبت نام آغاز شده است) مرودشت : 24 الی 26 اردیبهشت

اینها را هم بخوانید