آیا اندروید و بلک بری به یکدیگر محتاجند؟

آیا اندروید و بلک بری به یکدیگر محتاجند؟

در طی سال های اخیر بلک بری با کاهش تعداد کاربران خود مواجه شده، این امر نه تنها به مشتریان بلکه به سازمان نیز ارتباط پیدا می کند. با محبوبیت یافتن اندروید و ذات در حال توسعه آن، این سیستم عامل به گزینه ای مورد قبول برای کسب و کار تبدیل شده، امنیت نیز توسط نرم افزار KNOX سامسونگ به درجه ای معقول رسیده است. هر چند در گذشته این دو پلت فرم به تنهایی راه خود را سپری کرده اند، اما آیا امروزه نیز همان شرایط حکم فرماست؟ اندروید در زمینه مسائل امنیتی پیشرفت های چشم گیری داشته، ولی هنوز هم در این زمینه بلک بری محبوبیت بیشتری دارد. از همین روی بلک بری پیشنهاد همکاری با گوگل را ارائه کرد، این پیشنهاد توجه گوگل را نیز برانگیخت، چرا که این اقدام دریچه ای به سوی ایجاد فرصت های جدید برای استفاده از اندروید بر روی گوشی ها بلک بری را می گشود و راهی برای ارضای نیازمندی های کسب و کار شرکت بود. اندروید طالب تحکیم جایگاه خود در این عرصه است، اما سرعت به وقوع پیوستن این امر بدون کمک بلک بری و همکاری با آن معلوم نیست. BB-Androidاز سوی دیگر، بلک بری در حال خروج از این میدان است، با روی کار آمدن اندروید و iOS، توجه عموم مشتریان به این سیستم عامل ها معطوف گردید. تعدد اپلیکیشن در این پلت فرم ها بیشتر است، از طرفی دارا بودن یک اجتماع بزرگ و در حال افزایش از کاربران که به طور مستمر در حال گسترش اند، موجب محبوبیت هر چه بیشتر این سیستم عامل ها می گردند. بلک بری پلت فرم خوبی است، اما به اندازه 5 یا 7 سال پیش محبوبیت ندارد، با این شرایط ساخت گوشی اندرویدی بلک بری موجب جلب توجه انبوهی از مشتریان می شود.

مسلما بلک بری مانند گذشته پادشاه گوشی های هوشمند نیست و گمان نمی رود بتواند جایگاه قبلی خود را دوباره بدست آورد، اما این به معنای شکست کامل بلک بری نیست، چرا که این شرکت هنوز هم می تواند کاربران جدیدی را بدست آورد. اخیرا شایعات متعددی درباره ساخت گوشی اندرویدی بلک بری همه جا منتشر شد، از بابت همکاری شرکت با گوگل و همکاری قبلی آن با سامسونگ می توان مطمئن بود. این همکاری فرصتی برای بلک بری جهت تامین امنیت است، شاید این به معنای یک گوشی بلک بری که سیستم عامل اندروید در آن جای گرفته نباشد، اما حداقل به معنای حضور بلک بری در صحنه کسب و کار می باشد، چیزی که شرکت بیشتر از همه به آن نیاز دارد.

این مسئله بسیار بحث برانگیز است و تنها ارائه دهنده یک راهکار موقت می باشد و اگر سریعا اقدامی در این زمینه صورت نپذیرد، گوشی بلک بری به تاریخ می پیوندد. این امر توجیه کننده تصور برخی افراد از بابت الزام ساخت گوشی اندروید از سوی بلک بری می باشد، چرا که به عقیده آنها چنین اقدامی موجب حفظ جایگاه شرکت و بازگشت آن به عرصه رقابت می گردد. مسئله امنیت برای اندروید هنوز هم به نطقه اوج خود نرسیده و دقیقا اینجاست که بلک بری می تواند به کمک اندروید بشتابد.

گمان می رود که این دو پلت فرم از جوانبی به یکدیگر نیاز داشته باشند و به تامین نیازهای یکدیگر بپردازند. از جهاتی می توان گفت که بلک بری بیشتر محتاج اندروید است، چرا که اگر مسئله امنیت اندروید به طور کامل حل شود، بلک بری باید به تنهایی به راه خود ادامه دهد و تصمیم معقولی برای کسب موفقیت اتخاذ نماید.

http://www.androidheadlines.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید