اسپاتیفای از پلتفرم کلود گوگل برای زیرساخت خود استفاده می کند

اسپاتیفای از پلتفرم کلود گوگل برای زیرساخت خود استفاده می کند

اسپاتیفای تاکنون برای زیرساخت های خود از دیتا سنترهای خریداری شده یا اجاره ای، سخت افزار سرور و تجهیزات شبکه جهت تضمین کیفیت تجربه ای که در اختیار مشتریان خود قرار می دهد استفاده کرده است، اما اخیرا این کمپانی دریافته که زمان جابجایی به یک راه حل اختصاصی all-in-one می باشد و از سوی دیگر گوگل یک گزینه بسیار خوب برای رفع نیازمندی های اسپاتیفای است. اسپاتیفای و گوگل همکاری خود را برای انتقال زیرساخت های سرویس استریمینگ موسیقی به پلتفرم کلود گوگل آغاز نموده اند.

blog_16981_1

مبنی بر بیانات اسپاتیفای این قرارداد بزرگی است و کمپانی مذکور دریافته که استفاده از سرویس کلود یک لازمه برای آنهاست و از مزایایی شامل کارآیی بالا و قیمت پایین نمی توان چشم پوشی کرد. رویکرد کنونی و سنتی دیگر جوابگو نیست و هزینه بر می باشد، از این رو بهتر است زیرساخت های سرویس را به گونه ای تغییر داد که موجب کاهش هزینه ها شده و ثبات اسپاتیفای را برای حال و آینده تامین نماید. این سرویس در حال حاضر دارای بیش از 75 میلیون کاربر فعال می باشد و از این روی اسپاتیفای به یک شریک کلود برای مدیریت استریمینگ موسیقی خود در سرتاسر جهان نیازمند است. از سوی دیگر اسپاتیفای قادر به تحکیم روابط خود با Amazon Web Services و یا استفاده از Microsoft Azure بود، اما پتلفرم کلود گوگل از جوانب گوناگون بهترین و آسان ترین گزینه برای آنها می باشد.

blog_16981_2

مبنی بر تجربیات گذشته با پلتفرم دیتا و ابزارهای گوگل، پلتفرم کلود گوگل از سوی اسپاتیفای انتخاب گردید. در زیر اظهارات سرپرست بخش مهندسی فروش پلتفرم کلود گوگل، Guillaume Leygues در تشریح کارهایی که امکان انجام آنها برای اسپاتیفای وجود دارد را مشاهده می کنید:

با استفاده از BigQuery و Cloud Dataproc تیم های دیتا قادر به اجرای کوئری های پیچیده و دریافت پاسخ ها در عرض یک یا دو دقیقه می باشند، در حالی که این مدت زمان پاسخ گویی در گذشته چندین ساعت بود. بدین ترتیب اسپاتیفای قادر به اجرای تجزیه و تحلیل های عمیق و تعاملی تر، هدایت فرآیند توسعه محصول، تست امکانات و قابلیت های هوشمندتر در ارتباط با کاربر می باشد. به منظور جمع آوری و هدایت تمامی رویدادها به اکوسیستم خود اسپاتیفای از Cloud Pub/Sub که سرویس جهانی گوگل برای پیام رسانی و استریمینگ دیتا است بهره می گیرد. این قابلیت تیم ها را قادر به پردازش صدها هزار پیام در ثانیه می کند. برای مدیریت ظرفیت کاری ETL، اسپاتیفای سرویس پردازش دیتای گوگل به نام Cloud Dataflow را به کار خواهد گرفت، با این شرایط کمپانی قادر به اتکا بر روی سرویس مدیریت شده بر پایه کلود جهت پردازش دسته ای و جریانی می گردد.

متاسفانه اخبار دقیقی از بابت زمان رسمی استفاده اسپاتیفای از پلتفرم کلود گوگل از سوی این دو کمپانی منتشر نشده است، اما انتظار می رود که این جابجایی در آینده ای نزدیک به وقوع بپیوندد.

 

http://www.talkandroid.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید