اپلیکیشن های گوگل و فیسبوک از نظر اختصاص زمان کاربر، در صدر قرار گرفتند

اپلیکیشن های گوگل و فیسبوک از نظر اختصاص زمان کاربر، در صدر قرار گرفتند

در سال های اخیر کاربرد اپلیکیشن ها، آمار دانلودها و درآمد حاصله از آنها، همه و همه با رشد چشمگیری مواجه شدند. این سه عنصر بسیار پیچیده اند، اما فهم عوامل موثر در یکی از آنها جهت درک قانون طلایی موفقیت در دیگری بسیار موثر است. پر واضح است که با افزایش آمار دانلودهای یک اپلیکیشن، میزان درآمد تولید شده از آن نیز افزایش می یابد و به لطف اپلیکیشن های رایگان و پرداخت های درون برنامه ای و تبلیغات این امر تحقق می یابد، اما موضوع به آن سادگی که به نظر می رسد نیست. Google-Facebook-AHبر پایه مطالعات منتشر شده توسط Forresters Research، اپلیکیشن های گوگل و فیسبوک در زمینه اختصاص زمان کاربر به خود، جلودار هستند. شاید این موضوع کمی واضح بنماید، اما یک جنبه مهم در این تحقیق وجود دارد، این جنبه مربوط به حذف تمامی اپلیکیشن هایی است که به طور پیش فرض بر روی گوشی نصب شده اند، با این وجود اپلیکیشن های فیسبوک و گوگل مورد توجه کاربران قرار گرفته و آنها اقدام به دانلود این اپلیکیشن ها نموده اند. یک نظرسنجی در سه ماه چهارم سال 2014 بر روی 2000 کاربر گوشی هوشمند در آمریکا انجام شد و در آن به مقایسه زمان اختصاصی کاربران به اپلیکیشن ها پرداخته شد و اپلیکیشن هایی که به صورت پیش فرض بر روی گوشی نصب بودند از نتایج نهایی حذف شدند.

بر مبنای نتایج دریافتی، اپلیکیشن های گوگل 12% از زمان کل کاربران را به خود اختصاص می دهند و 4.8% از زمان مربوط به تلویزیون و محتوای ویدئویی بود. فیسبوک در این نتایج از گوگل پیشی گرفت، چرا که 13% از زمان کاربران را از آن خود نمود، گمان می رود که 11.5% از آن زمان مربوط به شبکه های اجتماعی باشد. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که برخی از اپلیکیشن ها گوگل به صورت پیش فرض بر روی گوشی کاربران نصب شده اند، در واقع این رویکردی است که گوگل در پیش گرفته، اما این اپلیکیشن ها از نتایج حذف شده و سهم گوگل را با کاهش چشمگیری مواجه کردند. با این حال 12% مربوط به اپلیکیشن هایی است که کاربران با تمایل خود اقدام به دانلود و استفاده از آنها نموده اند. به طوری کلی می توان نتیجه گرفت که چگونگی پیاده سازی و اجرای سیستم عامل کلید افزایش کاربرد اپلیکیشن ها می باشد. به گفته Juile Ask در گزارشی از Forrester "چنانچه می خواهید در عرصه موبایل درآمد داشته باشید، باید اپلیکیشنی با جذابیت بالا بسازید که توجه همه را به خود جلب کند" در بیشتر اپلیکیشن ها تقلیدی از حالت پلت فرم استفاده می شود، نه یک اپلیکیشن ساده، در واقع موفقیت و گسترش آنها از این راه صورت می پذیرد. برای نمونه فیسبوک یک اپلیکیشن از این دست می باشد که توجه کاربران را به خود مشغول کرده است. http://www.androidheadlines.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید