برگزاری رقابت ملی استارتاپ ها

برگزاری رقابت ملی استارتاپ ها

پس از برگزاری موفق 4 استارتاپ اخیر در شهرهای تهران، اصفهان، مشهد و تبریز، رویداد دیگری در سطح ملی برگزار خواهد شد تا برترین تیم ها با یکدیگر به رقابت بپردازند.

از میان شهرهای نام برده، تنها اسم تبریز در این رقابت ملی به چشم نمیخورد. تیم های حاضر در رقابت مذکور به شرح زیر می باشند :

-         از شهر اصفهان تیم های Jangooler و Jibbin

-         گروه Keepacy  و گروه Placatory  از تهران

-         تیم های Underline و Vitamap از مشهد مقدس جهت آشنایی با تیم های فوق و ایده های آنها میتوانید به این لینک مراجعه کنید.

اینها را هم بخوانید