ترفندهایی خلاقانه جهت سنجش موفقیت اپلیکیشن موبایل

ترفندهایی خلاقانه جهت سنجش موفقیت اپلیکیشن موبایل

چگونه می توان از بابت موفقیت یک اپلیکیشن موبایل اطمینان حاصل کرد؟ بسیاری از کارآفرینان در سنجش میزان موفقیت یک اپلیکیشن موبایل با چالش هایی روبه رو هستند و همواره به دنبال روش هایی به منظور ارتقای اپلیکیشن و حصول نتایج بهتر از آن می باشند. در این مقاله بر آنیم که شما را با 5 راهکار کلیدی که از طریق آنها قادر به سنجش موفقیت اپلیکیشن و ارزیابی آن می شوید، آشنا کنیم: blog_13745_11. معیارهای پذیرش و جذب مشتری این معیارها برای اندازه گیری تعداد دانلودهای یک اپلیکیشن مورد استفاده قرار می گیرند، یکی از اهداف توسعه دهندگان اپلیکیشن دستیابی به آمار دانلود بالا می باشد. علاوه بر نرخ دانلود بالا، این معیارها به متد کشف نیز مرتبط می شود، به بیان واضح تر باید این موضوع را کاملا درک کنید که کاربران معمولا در چه جاهایی به دنبال اپلیکیشن شما می گردند، درک این موضوع کمک شایانی برای بازاریابی اپلیکیشن نیز خواهد نمود. 2. معیارهای تعاملی این معیار به 4 بخش تقیسم شده است: کاربران فعال، طول جلسه، اهداف تکمیل شده و میزان وفاداری کاربران. کاربری فعال تلقی می شود که اپلیکیشن را بیش از 5 مرتبه مورد استفاده قرار داده باشد، طول جلسه بیانگر مدت زمانی است که کاربر صرف کار با اپلیکیشن می نماید. علاوه بر این باید از بابت این موضوع که اپلیکیشن اهداف مورد نظر را به انجام رسانده یا خیر اطمینان حاصل کنید و میزان وفاداری و پایبندی کاربران به اپلیکیشن را نیز بسنجید. 3. معیارهای نگهداری این معیار اهمیت ویژه ای در سنجش میزان محبوبیت اپلیکیشن ایفا می کند و دو معیار را شامل می شود: ارزش طولانی مدت یا همان LTV و نرخ نگهداری. دومین معیار با کمک درصد اندازه گیری می شود و به تعداد کاربرانی که اپلیکیشن در طول یک دوره زمانی مشخص قادر به نگهداری اند، باز می گردد. یک اپلیکیشن با نرخ نگهداری بالا دارای میزان LTV بالایی نیز می باشد، چرا که کاربران چنین اپلیکیشنی طولانی مدت هستند. 4. معیارهای کیفیت این معیار به اندازه گیری کیفیت اپلیکیشن با بهره گیری از گزارش خودکار کرش، بازخوردهای دستی از سوی کاربران و نقد و بررسی های اپ استورها می پردازد. زمانی که اپلیکیشن دچار مشکل کرش شدن می شود، ایمیلی به صورت خودکار برای توسعه دهنده اپلیکیشن ارسال می شود و او از بابت وجود چنین مشکلی باخبر می گردد. در اختیار قرار دادن امکانی برای کاربران جهت ارسال بازخورد نیز روش خوبی برای بهبود اپلیکیشن است، اپ استور مهم ترین مکان برای دریافت نقد و بررسی های مثبت نسبت به اپلیکیشن می باشد. 5. معیارهای رفتاری سنجش و بررسی رفتار کاربران اپلیکیشن نیز مزایایی به دنبال دارد، در این راستا نوع گوشی مکان، زمان استفاده و تکرر فعالیت های کاربر و عملیات کاربردی از سوی او مورد سنجش و بررسی قرار می گیرند.  

http://tech.co برگرفته از

اینها را هم بخوانید