توسعه دهندگان از چه راه هایی می توانند تعامل در اپلیکیشن ها را افزایش دهند؟ - بخش دوم

توسعه دهندگان از چه راه هایی می توانند تعامل در اپلیکیشن ها را افزایش دهند؟ - بخش دوم

در مطلب قبلی با گام هایی جهت افزایش تعامل کاربر در اپلیکیشن آشنا شدید، در ادامه با ما همراه باشید تا به سایر ترفندها بپردازیم.

گام 3: شخصی سازی سفر مشتری با کمک تعامل شخصی سازی شده در زمان مناسب

هم اکنون که اپلیکیشن به جمع آوری داده پرداخته و از آن استفاده می نماید، گام بعدی به کار بردن اطلاعات جمع آوری شده است. تمامی اپلیکیشن ها باید از این داده ها به منظور پیاده سازی تجربه بازاریابی هوشمندتر و چابک تر و ارائه محتوای شخصی سازی شده در سفر مشتری استفاده نمایند.

این بخش به صورت های گوناگون قابل پیاده سازی است، اما کاربردهای کلیدی آن شامل موارد زیر می باشند:

- تعیین قوانین بر اساس رفتارها برای پیاده سازی پیام رسانی شخصی سازی شده یا تبلیغات، پشتیبانی از ارتباطات و نگهداری یا بازاریابی مجدد کاربران غیرفعال.

- تست A/B به منظور یافتن آنچه به کاربران مرتبط است، هر شخص به گونه ای متفاوت به پیام ها و متدهای ارائه پاسخ می دهد، از این رو عملیات تست می تواند جهت شخصی سازی ارتباطات و تعاملات بر اساس ترجیحات هریک از کاربران کمک کند.

- شخصی سازی تجربه کلی اپلیکیشن بر اساس رفتار و ترجیحات مشتری، برای نمونه می توان به ارائه محتوای مناسب در اپلیکیشن خبری یا کارنسی رایگان به بازیکنی که در حال تلاش جهت برنده شدن در یک بازی است اشاره کرد، همواره باید از بابت شادی و رضایت مشتریان خود اطمینان حاصل کنید.

گام 4: پیشنهاد تشویق هایی برای افزایش نگهداری و وفاداری

نگه داشتن اپلیکیشن اهمیت بسیار زیادی دارد و باید گامی فراتر از تعاملات شخصی سازی شده نهاد و به پرورش وفاداری در بیس کاربری اپلیکیشن پرداخت. در صورت بکارگیری درست و مناسب لحظات بحرانی، قادر به افزایش تعاملات، تشویق پرداخت های درون برنامه ای و حتی تشویق به تعامل مجدد کاربران خواهید شد.

می توان افزایش نگهداری و وفاداری را به دو جز اصلی تقسیم کرد:

- شناسایی رفتارهای باارزش که به موفقیت اپلیکیشن و کسب و کار کمک شایانی می کنند.

- پاداش دادن به کاربران حول محور این فعالیت ها. این موضوع برای هر ناشر متفاوت بوده و از این رو بهتر است برنامه ای را طراحی کرد که به هدف هر اپلیکیشن و کاربران آن مرتبط باشد.

 

https://appdevelopermagazine.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید