تکنولوژی جدید منجر به ایمن شدن و افزایش طول عمر باتری ها می شود

تکنولوژی جدید منجر به ایمن شدن و افزایش طول عمر باتری ها می شود

بر پایه مطالعات صورت گرفته از سوی Samsung Electronics و MIT در زمینه باتری ها، آنها اظهار داشتند که وجود مواد جامد به جای مایع در الکترولیت باتری ها می تواند به طور بالقوه در راستای افزایش طول عمر باتری ها کمک کند، این کار باتری ها را ایمن تر از گذشته می کند و بر میزان انرژی ذخیره شده توسط آنها می افزاید، در نتیجه بزرگ ترین مشکلات مربوط به باتری ها که قیمت و امنیت است را تا حدودی برطرف می سازد. MIT اظهار داشته که یافته های آنها توانایی یک تغییر بالقوه در صنعت باتری ها را داراست. ترکیب الکترولیت حالت جامد در سلول های الکترومغناطیسی، در راستای جلوگیری از مشکلاتی که صنعت باتری با آنها مواجه است، مفید می باشد. Yu-Yuphoria-AH-batteryیک سلول الکترومغناطیس و یا همان باتری در اصطلاح محاوره ای، از سه جز اصلی ساخته شده است، آند که الکترود منفی است و با انتشار الکترودها در طول واکنش های الکترومغناطیسی اکسید می شود، کاتد که الکترود مثبت است و الکترون ها را جذب می کند و در طول فرآیند کاهش می یابد و جز آخر که الکترولیت نام دارد و همچون واسطه ای مکانیزم انتقال بین کاتد و آند را بر عهده دارد. الکترولیت به مایعات محدود شده است چرا که این دیدگاه متعارف وجود دارد که مواد جامد سرعت مطلوب برای انجام این کار را ندارند، اما اخیرا خلاف این عقیده ثابت شده، بر پایه نتایج دریافتی، این نوع الکترولیت جامد دارای مزایای جانبی غیر منتظره ای است. در حالی که باتری های یون لیتیومی معمولی منجر به کاهش کارآیی در دماهای بسیار کم یا زیاد می شوند، این نوع الکترولیت های جامد عملکرد خوبی در دماهای بسیار پایین از خود به نمایش می گذارند. این تحقیق با همکاری MIT و Samsung Advanced Institute of Technology صورت پذیرفت و نتایج حاصل از آن در مجله Nature Materials به انتشار رسید. درباره ایمن بودن این تکنولوژی، Gerbrand Ceder بیان کرد که آتش سوزی ها مشاهده شده در Boeing و Tesla همه و همه در نتیجه سوختن الکترولیت می باشد و لیتیوم به حالتی که در این باتری ها جایگذاری شده قابل اشتعال نیست، در نتیجه هیچ گونه خطری شما را تهدید نمی کند، او همچنین اشاره می کند که با بهره گیری از الکترولیت حالت جامد هیچ گونه واکنش تخریبی را شاهد نمی باشیم و این به معنای دوام طولانی مدت این باتری ها و شارژ مجدد برای صدها هزار بار است. http://www.androidheadlines.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید