تکنولوژی نمایشی جدید امکان تماشای فیلم های سه بعدی بدون عینک های مخصوص را میسر می گرداند

تکنولوژی نمایشی جدید امکان تماشای فیلم های سه بعدی بدون عینک های مخصوص را میسر می گرداند

تکنولوژی سه بعدی و ابزارهای مورد نیاز برای استفاده از آن همواره در حال پیشرفتند، بخش CSAIL ام آی تی یک صفحه نمایش ساخته اند که امکان تماشای فیلم های سه بعدی بدون استفاده از عینک های مخصوص این کار را امکان پذیر می گرداند. این تکنولوژی جدید قادر است تا وضوح تصاویر نمایش داده شده را نیز به طور چشمگیری بهبود بخشد، تکنولوژی مذکور که Cinema 3D نام گرفته امکان مشاهده تصاویر صفحه از هر جایی را امکان پذیر می کند. به گفته یکی از پروفسورهای ام آی تی به نام Wojciech Matusik، رویکردهای کنونی برای ساخت تکنولوژی سه بعدی بدون عینک به صفحاتی نیاز دارند که وضوح آنها بسیار زیاد باشند و این شرایط عملی ساختن این رویکردها را تا حدودی غیرممکن کرده است، اما این تکنولوژی جدید نخستین رویکردی است که سه بعدی بدون عینک را در مقیاس بزرگ ارائه می دهد. به گفته محققین ام آی تی تلویزیون های سه بعدی بدون عینک از یک تکنولوژی به نام parallax barrier بهره می گیرند که با استفاده از یک سری شکاف، هریک از چشم ها را محبور به دیدن پیکسل های متفاوت می کند. مشکل مطرح در کاربرد این تکنولوژی در تلویزیون ها این است که بیننده باید دقیقا در مقابل صفحه نمایش و در فاصله مشخصی بنشیند. این تکنولوژی در سالن سینما قابل استفاده نیست و از این رو CSAIL صفحاتی را ساخته که دارای چندین parallax barrier می باشند که بینندگان را قادر به دیدن تصویر مشابه در فاصله ها و زوایای مختلف می گردانند. انتظار ساخت Cinema 3D در آینده نزدیک کمی نامحتمل است و مدلی که هم اکنون محققین در حال کار بر روی آن هستند به اندازه یک آی پد می باشد و این صفحه نیازمند آینه ها و لنزهای متعددی است. به گفته Matusik لازم است امکان پذیر بودن این رویکرد از لحاظ مالی را مورد بررسی قرار داد، اما به یقین می توان گفت که این تکنولوژی گام مهمی در زمینه توسعه و ساخت فضاهای سه بعدی بدون عینک مانند سالن های سینما است.   http://thenextweb.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید