جشنواره سالیانه وصل، محلی برای رقابت برنامه های موبایل

جشنواره سالیانه وصل، محلی برای رقابت برنامه های موبایل

گسترش نسل تلفن های همراه هوشمند در میان مردم، باعث شده تا هر روز به تعداد توسعه دهندگان برنامه های این وسیله ارتباطی افزوده شود. نتیجه ای که این موضوع درپی خواهد داشت، اشباع شدن بازار از اپلیکیشن های متنوع است که البته بسیاری از آنها کیفیت و کارایی لازم را ندارند.

از این رو نیاز شدیدی به یک طرح هدفمند به منظور افزایش کیفیت این برنامه ها در همه شاخه ها اعم از دولتی، سازمانی و شخصی احساس میگردد. جشنواره سالیانه وصل، با این رویکرد از تمامی توسعه دهندگان سراسر کشور دعوت به عمل می آورد تا ایده ها و محصولات خود را در آن ثبت نموده و با یکدیگر به رقابت بپردازند. بدون تردید وجود چنین رقابت هایی که زیر نظر مراکز علمی کشور همچون دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود، مسیری نو از تولید و توسعه را در پیش روی ما قرار میدهد.

لازم به ذکر میباشد که ارسال آثار برای این جشنواره، در 6 بخش مجزا انجام میپذیرد که هم اکنون در بعضی بخش ها ثبت نام آغاز شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به وبسایت جشنواره سالیانه وصل مراجعه نمایید.  

اینها را هم بخوانید