سرویس صوتی گوگل برای کنترل اپلیکیشن ها، در I/O معرفی می شود

سرویس صوتی گوگل برای کنترل اپلیکیشن ها، در I/O معرفی می شود

گوگل در حال تهیه تدارکات برای برگزاری گنفرانس I/O 2015 با خبرهای جدید می باشد.ظاهرا این غول جستجوی اینترنتی به نمایش یک سرویس دستیابی صوتی خواهد پرداخت که توسعه دهندگان را قادر می سازد در ساخت اپلیکیشن ها،متدهایی جهت کنترل اپلیکیشن، اما این بار بدون دخالت دست، به کار گیرد. گوگل بر روی سرویس های صوتی همواره تاکید داشته، از زمانی که همکاری شرکت گوگل با Motorola برای ساخت Moto X 2013 شکل گرفت، شاهد بودیم که کتنرل صوتی راه خود را به سایر اپلیکیشن های موبایل نیز گشوده است. با توجه به خبرهای موجود به نظر می آید که این سرویس به راحتی قابل جایگذاری می باشد و به کاربران امکان اجرای اپلیکیشن را می دهد. کنترل اپلیکیشن ها توسط دستورات صوتی بسیار هیجان انگیز خواهد بود،به شرطی که خوب کار کند پس باید منتظر باشیم تا در کنفرانس I/O در مورد این موضوع به اطلاعات بیشتری دست یابیم. http://www.talkandroid.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید