فیسبوک در حال ساختن رقیبی برای Google Now به نام Moneypenny می باشد

فیسبوک در حال ساختن رقیبی برای Google Now به نام Moneypenny می باشد

شرکت نامدار فیسبوک در تمامی زمینه های تکنولوژی قدم نهاده و فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون نیز در جستجوی چالش بعدی است. مبنی بر اطلاعات دریافتی، این غول در شبکه های اجتماعی در حال کار بر روی سرویس جدیدی به نام MoneyPenny می باشد. بر پایه گزارشات دریافتی، این قابلیت در Facebook Messenger جاسازی خواهد شد و تمرکز اولیه آن کمک به مردم در جهت تحقیق کامل و جامع درباره موضوعات گوناگون و جستجوی اطلاعات خرید است. facebook-logo-350x262در حال حاضر اطلاعات کاملی درباره جزئیات کار در دست نیست، اما مطمئنا فیسبوک توانایی ساخت یک دستیار مجازی را دارد و از منابع عظیمی برای این کار برخوردار است، لذا می تواند رقبای خود را در این عرصه به چالش بکشد. از سوی دیگر ذات اجتماعی این پلت فرم به معنای در اختیار قرار دادن اطلاعات موصق درباره اشخاص می باشد. البته سازندگان این سیستم تمامی تلاش خود را به کار خواهند گرفت تا اشتباهات مرتکب شده در Facebook Home، دوباره رخ ندهند و همه چیز به شکل هدفمند و صحیح به پیش رود. http://phandroid.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید