معماری نادرست اپلیکیشن چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟

معماری نادرست اپلیکیشن چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟

طراحی و تجربه کاربری در اکثر شرایط در کانون توجه کاربران اپلیکیشن های موبایل قرار دارند. طراحی های جذاب و فلت همراه با ارائه محتوای مناسب مسائل معماری اپلیکیشن را تحت الشعاع قرار می دهند و برای حصول بهترین نتیجه از اپلیکیشن حیاتی اند. large_1422531132_x-big-problems-caused-by-bad-application-architectureدر واقع معماری اپلیکیشن ساختار سطح بالایی از کل سیستم نرم افزاری و کد می باشد که عناصر سیستم و ارتباط بین آنها را به نمایش می گذارد و به منظور مقیاس دهی آسان و بهبود کدهای نرم افزاری استفاده می شود. همراه با افزایش انتظارات و تقاضای کاربران، تنها طراحی بصری تحت تاثیر قرار نمی گیرد، لذا بعد نامرئی از نرم افزار که مربوط به کاربر است و در حقیقت نرم افزار بر اساس آن ساخته شده نیز باید مد نظر قرار گیرد. اتمام هزینه ها و تلاش ها برای نرم افزار به چه معنا است؟ امنیت ضعیف بدون در نظر گرفتن عامل انسانی، آسیب پذیری های مرتبط با معماری در پشت پرده مشکلات امنیتی وجود دارند. در حقیقت اتخاذ تصمیم های نادرست درباره معماری سیستم بیشترین تاثیر در مسائل امنیتی مربوط به نرم افزارها را دارد. همواره باید این نکته را در ذهن داشت که رفع خطا و مشکل امنیتی پیش آمده هزینه بیشتری نسبت به ساخت اولیه نرم افزار از مرحله ابتدایی در بر خواهد داشت. هر نرم افزاری که با تراکنش ها مالی، پیام رسانی امن و داده های تجاری محرمانه سر و کار دارد، باید همواره توجه خود را به معماری و کانال های امن معطوف دارد. دشواری در نگهداری با سرمایه گذاری بیشتر در ابتدای کار، از هزینه های نگهداری در طول فرایند کاسته می شود و با بهره گیری از افراد باتجربه در این زمینه، دیگر نیازی به پس انداز ندارید. در شرایطی که تمایل به رشد و پیشرفت داشته باشید، به احتمال زیاد قادر به کنترل هزینه های نگهداری نهایی نیز خواهید بود. ناتوانی در تطابق با تغییرات چنانچه نرم افزار دارای درجه ای معقول و مشخص از انعطاف پذیری نیست، ممکن است افزودن قابلیت ها یا محیط های توسعه جدید از نظر فنی غیرممکن باشد. دنیای تکنولوژی به طور مداوم در حال تغییر است، بنابراین تغییرات در سطح ابتدایی نیز ممکن است در جایی دیگر از نرم افزار به منطق برنامه خللی وارد کنند، از این روی معماری قدرتمند جهت اعمال تغییرات عملکردی نهایی که در حقیقت لازمه اهداف و نیازمندی های کسب و کار کنونی اند، حیاتی می باشد. مقیاس گذاری و یکپارچه سازی توسعه نیافته همگام با رشد کسب و کار، لازم است که محصول نیز به طور همزمان توسعه یابد و با شرایط حاکم منطبق شود، لذا نمی توان از قابلیت رشد و انطباق نرم افزارها چشم پوشی کرد. در صورت انکار این اصل باید زمان و انرژی زیادی صرف تغییر معماری نمایید و یا حتی اقدام به ساخت مجدد آن نمایید. سیستم های نرم افزاری پیچیده بر معماری تاکید ویژه ای دارند، چرا که ارتباط قوی بین اجزا حکم فرماست، از سوی دیگر یک نوع یکپارچگی با سرویس و نرم افزارهای third-party وجود دارد که باید همواره مد نظر قرار گیرد. تلف کردن زمان و سرمایه یک رویکرد جدی و سنجیده نسبت به معماری نرم افزار در طولانی مدت در سرمایه و زمان شما صرفه جویی می کند و دست شما را برای ارتقای سیستم در آینده نیز بازتر می گذارد، از آنجایی که ارتقای نرم افزار پس از کسب موفقیت اولیه الزامی است، چنین قابلیتی مهم می نماید، لذا دیدگاه بلند مدت نسبت به آینده و گسترش و توسعه سیستم باعث موفقیت دو چندان شما خواهد گردید. معماری مطلوب تنها در عمل قابل مشاهده است، اما عدم برخورداری از آن موجب عمر کوتاه نرم افزار و خدشه دار شدن کارآیی آن می گردد و در نهایت عدم یکپارچگی با کسب و کار را به دنبال خواهد داشت و با محدود کردن گزینه های پیش رو، توانایی توسعه و گسترش را مختل می کند. همواره به یاد داشته باشید که شالوده قوی موجب خلق محصول نرم افزاری قدرتمند می گردد. http://mobidev.biz برگرفته از

اینها را هم بخوانید