انواع بازیکنان در بازی های موبایل

چگونه می توان انواع بازیکنان را در بازی شناسایی کرد؟

نحوه کسب درآمد یکی از داغ ترین موضوعات صنعت بازی سازی در طول سال های اخیر بوده و از زمان پیدایش بازی های رایگان این موضوع محبوبیت بیشتری پیدا کرده است. موضوعات مختلفی از قبیل نحوه بهینه سازی فرآیند درآمدزایی، قیمت گذاری مناسب و تبدیل بازیکنان به مشتریان تنها نمونه هایی از سوالاتی هستند که به این موضوع ارتباط پیدا می کند. اما در این مقاله قصد داریم از بعد دیگری به این قضیه بنگریم، هدف ما بررسی نحوه دستیابی به نرخ تبدیل بالا نیست، بلکه می خواهیم به جزئیات و تفاوت های رفتاری بین مشتریان وفادار و افرادی که هیچگونه درآمدی برای بازی ایجاد نمی کنند، پرداخته و خصوصیات این بازیکنان را شفاف سازی کنیم تا از این طریق در همان مراحل اولیه قادر به شناسایی آنها گردیم.

جامعه هدف در این مقاله به دو دسته تبدیل شده، افرادی که برای بازی درآمدزایی می نمایند و آنهایی که هیچگونه درآمدی تولید نمی کنند. علاوه بر این، گروه اول را نیز به سه دسته تقسیم کرده ایم: minnows(ماهی ها که فعالیت چندانی ندارند)، dolphins(دلفین ها که فعالیت متوسطی دارند) و Whales(نهنگ ها که بسیار فعالند).

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

در زیر یک جمع بندی از یافته ها را مشاهده می کنید:

- دلفین ها و نهنگ ها با احتمال بیشتر، اقدام به انجام یک بازی واحد می کنند و وقتی که مشتری شدند، پول خرج می کنند و احتمال وفاداری آنها به بازی نیز بیشتر است.

- بازیکنان غیردرآمدزا بازی های متعددی انجام می دهند و از 1 تا 6 نشست هفتگی دارند، در حالی که نهنگ ها نشست های کمتری در طول هفته دارند.

- در صورتی که به زمان بین نصب بازی و اولین خرید نگاه دقیق تری بیندازیم، متوجه خواهیم شد که نهنگ ها به زمان بیشتری برای تبدیل نیاز دارند و این زمان حدود 10 روز پس از نصب بازی تخمین زده شده است.

متدولوژی

برای کسب بیشترین جزئیات در ارتباط با الگوهای رفتاری، 175 میلیون بازیکن فعال در طول 3 ماه مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس هزینه های صرف شده به 4 گروه تقسیم شده اند. اولین گروه شامل کاربرانی است که برای هیچ کدام از بازی ها هیچگونه پرداختی انجام نداده اند، در حالی که 3 گروه دیگر بر اساس مقدار هزینه های صرف شده تقسیم بندی شده اند.

گروه 1: بازیکنان غیردرآمدزا = 114 میلیون – 97.91 درصد

گروه 2: ماهی ها = 1.2 میلیون – 1.03 درصد

گروه 3: دلفین ها = 1 میلیون – 0.86 درصد

گروه 4: نهنگ ها = 230 هزار – 0.20 درصد

اینکه تنها 2 درصد از بازیکنان پرداخت انجام می دهند جای تعجب ندارد و حدود 25 درصد از بازیکنان غیردرآمدزا در این جامعه آماری تنها یک بار در طول کل دوره دیده شده اند. 13 درصد از آنها تنها دو نشست در طول سه ماه اخیر داشته اند. علاوه بر این، 40 درصد از بازیکنانی که به مشتری تبدیل نشده اند، تنها 2 نشست یا کمتر در طول سه ماه اخیر داشته اند. آنچه می توان از این آمار دریافت این است که بسیاری از کاربران اپلیکیشن را نصب، یک بار امتحان و سپس پاک کرده اند.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

نتایج

اولین موردی که قصد داریم به آن بپردازیم، الگوهای بازی بازیکنان غیردرآمدزا در مقابل آنهایی است که پرداخت هایی را انجام می دهند، از این رو می خواهیم درصد کاربرانی را که بیش از یک بازی در هریک از دسته بندی ها انجام داده اند مقایسه کنیم.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

نمودار بالا نرخ توزیع بازیکنانی را که 2 یا 3 بازی را در گروه بندی مربوطه انجام می دهند، نمایش داده است. به راحتی می توان فهمید که درصد بازیکنان غیردرآمدزا که 2 یا 3 بازی انجام می دهند، بیشتر از همتایان درآمدزای خود است.

برای افرادی که طرفدار اعداد و ارقام هستند، داده های جدولی نمایش داده شده در زیر، 4 گروه بندی را به همراه درصدی که 1 تا 5 بازی را انجام می دهند، به تصویر کشیده شده است.

نتایج حاکی از آن است که نهنگ ها به یک بازی واحد وفاداری بیشتری دارند، در حالی که بازیکنان غیردرآمدزا تعداد بازی های بیشتری را نسبت به بازیکنانی که پرداخت انجام می دهند، بازی می کنند.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

بررسی تعداد نشست های هفتگی که توسط هریک از گروه بندی ها به ثبت رسیده، نشان می دهد که 99 درصد از نهنگ ها حداکثر 4 نشست هفتگی دارند و این رقم برای ماهی ها/دلفین ها 2 نشست هفتگی است، از طرفی ممکن است بازیکنان غیردرآمدزا 8 نشست در هفته و به ازای هر بازی داشته باشند.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

تعداد نشست های هفتگی به ازای بازی برای بازیکانان درآمدزا به طور چشمگیری کمتر از تعداد نشست های بازیکنان غیردرآمدزا می باشد.

تجزیه و تحلیل جزئی بازیکنان درآمدزا

بر اساس تعداد نشست های انواع مختلف بازیکنان و مشاهدات صورت گرفته، حفظ بازیکنان درآمدزا اهمیت پیدا می کند.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

می توان دریافت که نهنگ ها نشست های هفتگی کمتری دارند و این دسته همان گروهی است که در طول زمان بهترین نرخ نگهداری را به نمایش خواهد گذاشت. امکان حفظ بازیکنان غیردرآمدزا نسبت به بازیکنانی که به مشتری تبدیل شده اند، کمتر می باشد و بازیکنان درآمدزای فعال یا همان نهنگ ها مدت زمان بیشتری برای تبدیل به مشتری نیاز دارند.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

مدت زمانی که ماهی ها برای انجام اولین خرید خود نیاز دارند، حدود 8 روز است و این مدت زمان برای نهنگ ها به 18 روز می رسد که بیش از دو برابر مدت زمان لازم برای ماهی هاست. نهنگ ها با تکرر کمتری بازی می کنند که ممکن است در نتیجه موفقیت دیرهنگام در منحنی دشواری بازی باشد و یا اینکه آنها می خواهند پیش از هزینه برای بازی، زمان بیشتری در آن صرف کنند.

در این مطالعه به برترین ژانرهای ترجیحی بازیکنان نیز پرداخته شده، نگاهی به بخش زیر بیندازید:

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

نمودار بالا نشان می دهد که هنگام تجزیه و تحلیل بازیکنان، باید ژانر بازی را نیز مد نظر قرار دهید.

درصد نهنگ ها و بخشی از بازیکنانی که هزینه می کنند، بر اساس ژانر بازی متفاوت خواهند بود. همانطور که از نتایج بالا مشخص است، امکان یافتن نهنگ در بازی های Trivia و Role Playing بیشتر است، در حالی که بازیکنان سبک های Puzzle و Sport از نوع دلفین ها هستند. هرچه خرج کننده فعال بیشتری داشته باشید، درآمد بیشتری نیز عاید شما خواهد گشت و نرخ تبدیل نیز یکی از معیارهای دخیل در این میان می باشد. درک پروفایل کاربران شروع بسیار خوبی برای یک تجزیه و تحلیل موفق از کارآیی بازی محسوب می شود.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

حال قصد داریم به میزان درآمدی که هریک از این دسته بندی ها برای توسعه دهنده تولید می کنند، نگاه دقیق تر و جزئی تری بیندازیم.

ماهی ها تنها 1 درصد از درآمد کل را به خود اختصاص داده اند، در حالی که نهنگ ها 86.6 درصد از درآمد را به همراه داشته اند. شایان ذکر است که درآمد شامل پرداخت های درون برنامه ای و تبلیغات درون اپلیکیشن می باشد.

برای اینکه دیدگاه دقیق تری نسبت به موضوع داشته باشیم، بازیکنان درآمدزا را نیز بر اساس پلتفرم مورد استفاده تقسیم بندی کرده ایم. جای تعجب نیست که بازیکنان اندروید بیشتر شامل ماهی ها (60 درصد) هستند، در حالی که کاربران آی او اس علاقه بیشتری به صرف هزینه برای بازی دارند، به طوری که 70 درصد از کاربران آی او اس را دلفین ها تشکیل داده اند و 15 درصد از آنها را ماهی ها به خود اختصاص داده اند.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

نکته جالب دیگر در این میان این است که بازیکنان درآمدزا در آی او اس اولین خرید خود را در زمان کمتری در مقایسه با بازیکنان اندروید به انجام می رسانند، به جدول زیر نگاه کنید.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

ماهی های اندروید مدت زمان بیشتری برای تبدیل شدن به مشتری نیاز دارند و این مقدار حدود 9 برابر همتایان آی او اس است. تفاوت بین نهنگ ها در دو پلتفرم نیز به طور قابل توجهی کمتر است(کمتر از یک هفته)، در حالی که برای دلفین ها این تفاوت تقریبا هیچ است. اما در کل می توان گفت که کاربران آی او اس نسبت به همتایان اندروید خود سریع تر اقدام به خرید می کنند.

به منظور درک بهتر الگوهای رفتاری بازیکنان درآمدزا، دو مارکت بزرگ یعنی آمریکا و چین نیز مورد بررسی قرار گرفته اند.

همانطور که انتظار می رفت، بخشی اعظمی از بازیکنان درآمدزای چین و آمریکا را دلفین ها تشکیل می دهند و این میزان در آمریکا کمی بیشتر از چین یعنی 64 درصد در مقابل 48 درصد می باشد.

انواع بازیکنان در بازی های موبایل

تعداد نهنگ ها در چین بسیار بیشتر از آمریکا یعنی 37.37 درصد در مقابل 14.42 درصد می باشد. نهنگ های چینی نیز هزینه بیشتری را نسبت به آمریکایی ها صرف کرده اند که این مقدار برابر یا 347.39 دلار برای چین و 283.9 دلار برای آمریکا و میانه 120 دلار و 67.24 دلار می باشد.

جمع بندی

یافته های این مطالعه در زیر جمع بندی شده است:

بازیکنان غیردرآمدزا:

- بازی های بیشتری در بازه زمانی موردنظر انجام داده اند.

- نسبت به بازیکنان درآمدزا بیشتر بازی می کنند.

بازیکنان درآمدزا:

- مایل به وفادار ماندن به یک بازی واحد هستند.

- نهنگ ها بیشترین میزان تعامل در بین بازیکنان درآمدزا را دارند، از طرفی مدت زمان بیشتری می خواهند تا به مشتری تبدیل شوند.

- تعداد نشست های نهنگ ها در مقایسه با سایر بازیکنان کمتر است.

- تعداد نهنگ ها در آی او اس بیشتر از اندروید می باشد.

- کاربران اندروید به مدت زمان بیشتری برای تبدیل به مشتری نیاز دارند و این موضوع بیشتر از همه برای ماهی ها صدق می کند.

- بازیکنان درآمدزای چینی بیشتر از همتایان آمریکایی خود هزینه صرف می کنند.

نتایج حاصل شده را می توان از جوانب گوناگونی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و در زیر به مهم ترین یافته ها می پردازیم.

اگر بازیکنان غیردرآمدزا تعداد بازی های بیشتری را به صورت مستمر انجام دهند، مهارت بیشتری در بازی کسب می کنند. شاید این بازیکنان درآمدی برای شما ایجاد نکنند، اما تبلیغ کنندگان خوبی برای بازی شما خواهند بود.

نتایج حاکی از آن است که بازیکنان غیردرآمدزا نه تنها بیشترین میزان تعامل را دارند، بلکه بیشتر از یک بازی را هم انجام می دهند، از این رو توجه آنها بین چندین بازی تقسیم شده و نمایش تبلیغات برای آنها آزاردهنده نیست و اگر به طور مناسبی آن را پیاده سازی کنید نگرانی از بابت آسیب به بیس بازیکنان نخواهید داشت و آنها مجددا به بازی شما مراجعه می کنند، حتی اگر بازی دیگری هم پیدا کرده و در حال انجام آن باشند.

داستان برای نهنگ ها به گونه دیگری است و این دسته از بازیکنان به شدت به یک بازی واحد پایبندند و از این رو اگر تبلیغات زیادی به آنها نمایش دهید، ممکن است بازی را کنار بگذارند، لذا باید محتاطانه عمل کرد و بر اساس نوع بازیکنان، استراتژی مناسب و اثربخش را برگزید.

 

http://www.gameanalytics.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید