گوگل با کمک شبکه های عصبی تصاویر را فشرده تر می کند

گوگل با کمک شبکه های عصبی تصاویر را فشرده تر می کند

کمپانی گوگل در زمینه های مختلف قدم نهاده و سعی دارد تا بهترین و جدیدترین تکنولوژی ها را به کاربران خود ارائه دهد. اخیرا تیم کوچکی از کمپانی یک شبکه عصبی ساخته اند که قادر است حجم فایل های رسانه ای را تا جای ممکن کم کند. آخرین آزمایش گوگل یعنی استفاده از هوش کامپیوتر آموزش دیده جهت کوچک ساختن تصاویر، بیشتر از آنچه با متدهای فشرده سازی کنونی JPEG امکان پذیر است را می توان یک گام در این راستا تلقی کرد.blog_22519_1

رویکرد گوگل بر مجبور کردن شبکه جهت یادگیری فشرده سازی متکی است، محققین 6 میلیون تصویر فشرده سازی شده از اینترنت را نمونه سازی کرده و آنها را به بخش های 32*32 پیکسلی تقسیم کردند. شبکه عصبی پس از آن 100 بیت از هر تصویر را که ضعیف ترین عناصر از فشرده سازی خود را به نمایش گذاشته بود کامل کردند، ایده کلی این است که چنانچه شبکه قادر به فشرده سازی بدترین نتایج باشد، باید فشرده سازی هر چیز دیگری را نیز به بهترین نحو به انجام برساند.blog_22519_2

نحوه انجام این فرآیند از طریق برخی محاسبات ریاضی برای نمایش اینکه شبکه به چه صورتی تصاویر را به کد باینری تبدیل می کند و آنها را قسمت به قسمت مجددا می سازد و عملکرد بهتری را نسبت به متد فشرده سازی JPEG ارائه می دهد به نمایش گذاشته شد. حتی گوگل نیز این موضوع را به تایید رسانده که سیستم بینایی انسان حساسیت بیشتری به انواع خاصی از ناهمواری ها دارد و یک معیار جهانی برای سنجش درک انسان از یک تصویر فشرده وجود ندارد، اما این پروژه یک گام به سوی کوچک تر کردن کتابخانه های در حال رشد از فایل های رسانه ای است و این موضوع به یقین سودآور خواهد بود.

 

https://www.engadget.com برگرفته از

 

اینها را هم بخوانید