8 عامل که باید در گزینش ابزارهای توسعه اپلیکیشن موبایل مد نظر قرار گیرد - بخش اول

8 عامل که باید در گزینش ابزارهای توسعه اپلیکیشن موبایل مد نظر قرار گیرد - بخش اول

هنگام انتخاب یک ابزار توسعه اپلیکیشن موبایل باید چرخه حیات، یکپارچگی، تخصص داخلی و غیره را مد نظر قرار داد. مارکت توسعه اپلیکیشن موبایل از ابزارهای گوناگون اشباع شده، از این رو گزینش ابزار مناسب از بین آنها کمی پیچیده و گاه دلهره آور است.

علاوه بر افزونه های مختلف برای IDEها و پلتفرم های مبتنی بر کلود که هر یک از فازهای چرخه حیات اپلیکیشن را مدیریت می کنند، موارد دیگری نیز وجود دارد که کمپانی ها باید در حین فرآیند تصمیم گیری مد نظر قرار دهند.

در ادامه 8 مورد از مهم ترین عوامل دخیل در بررسی ابزارهای توسعه اپلکیشن موبایل برای شما فهرست شده، اهمیت هر یک از این موارد به اندازه کمپانی، مجموعه ابزارهای موجود، بودجه، استعدادهای درونی و غیره وابسته است.

کاربرد

استفاده از ابزارهای توسعه اپلیکیشن موبایل باید به راحتی و سهولت صورت پذیرد، این ابزارها باید به گونه ای کار کنند که توسعه دهنده انتظار دارد.

نحوه عملکرد آن ابزار در زمان بررسی و ارزیابی محصول اهمیت چشمگیری دارد و باید مد نظر توسعه دهنده قرار گیرد، از این رو لازم است تا توسعه دهندگان پیش از متعهد شدن به آن، محصولات بالقوه را مورد تست و آزمون قرار دهند.

هزینه

دریافت مجوز برای ابزارهای توسعه، ساخت زیرساخت های موردنیاز و توسعه و گسترش اپلیکیشن ها هزینه بر هستند، از طرفی هزینه های راه اندازی اندکی که توسط برخی از سرویس های مبتنی بر کلود ارائه می شود، بسیار جذاب است، مخصوصا با در نظر گرفتن شرایطی که چنین سرویس هایی بسیاری از کارهای شما را نیز به انجام می رسانند.

در زمان بررسی یک ابزار توسعه لازم است تا هزینه نهایی خریداری آن را در نظر بگیرید، همواره هزینه های بلندمدت را هنگام ارزیابی ابزارهای توسعه مورد توجه قرار دهید تا قادر به درک تاثیر کامل آن گردید. احتمال دارد سرویس هایی که در کوتاه مدت هزینه کمی را برای شما به دنبال دارند، در آخر هزینه های بیشتری را همراه داشته باشند، این شرایط مخصوصا زمانی پیش می آید که آن سرویس در یکپارچگی با سایر سیستم ها به مشکل بر می خورد و قادر به مدیریت عملیاتی که کمپانی به آنها نیاز دارد، نمی باشد.

دستاوردهای کوتاه مدت ممکن است موجب جذابیت ابزارهای اپن سورس شوند، اما اگر توسعه دهندگان و مدیران زمان زیادی را صرف پشتیبانی و یکپارچه سازی آنها نمایند، مزیت های دریافتی به سرعت از بین خواهند رفت.

مدیریت چرخه حیات

با ساخت اپلیکیشن، کار توسعه دهنده به اتمام نمی رسد، آنها باید به تست، میزبانی، گسترش، نگهداری و تجزیه و تحلیل کاربرد آن در طول چرخه حیات بپردازند. علاوه بر این لازم است تا نحوه مدیریت و ذخیره سازی داده ها، امن نمودن آنها و یکپارچه سازی با سایر سیستم ها را نیز مجسم کنند. علاوه بر این انواع گوشی ها موضوع دیگری است که در این بین اهمیت پیدا می کند، از این رو توسعه دهندگان باید اپلیکیشن را برای مکانیزم های ارائه گوناگون و استراتژی های ارتقا برای هر نوع از گوشی ها گسترش دهند.

چنانچه توسعه دهندگان مایل به کار در منزل باشند، باید از بابت انسجام در کار و عملکرد ابزارهای توسعه خود برای پشتیبانی از چرخه حیات اپلیکیشن اطمینان حاصل کنند. همین شرایط برای شرکت هایی که متکی بر سرویس های داخلی در ترکیب با ابزارهای داخلی اند نیز وجود دارد.

سرویس های full-platform معمولا مبتنی بر کلود هستند و اغلب یک بسته جامع از ابزارها را برای رفع نیازمندی های در اختیار قرار می دهند. قطعا تمامی سرویس ها یکسان درست نشده اند، از این رو توسعه دهندگان باید آنچه را نیاز دارند تعیین کنند و مطمئن شوند که سرویس انتخابی قادر به ارائه این خدمات و توسعه پذیری و یکپارچه سازی با سایر سیستم ها می باشد.

امنیت

ابزارهای توسعه اپلیکیشن موبایل باید مدیران را قادر به استفاده از کنترل های امنیتی تعبیه شده در گوشی نمایند. سازگاری ابزارهای توسعه با قوانین دولتی نیز بسیار مهم است، برای مثال اگر توسعه دهندگان یک سرویس کلود را برگزینند، باید مطمئن شوند که این ابزار قادر به کامپایل با هرگونه محدودیت و قوانین مربوط به داده های اعمال شده از سوی دولت می باشد. لازم است تا سرویس فرآیند توسعه را سهولت بخشد، این شرایط برای پلتفرم های مختلف اهمیت بیشتری پیدا می کند، اما الزاما بالاترین سطح امنیت را تضمین نمی نماید.

 

http://searchmobilecomputing.techtarget.com برگرفته از

اینها را هم بخوانید