عکاسی

نقد و بررسی

متن نگار

عکاسی

یکی از ویژگی های بارز جامعه انسانی، ارتباط احساسی بین افراد میباشد که در تداوم زندگی بشر نقش حیاتی دارد. در این میان، هر کس به شکلی متفاوت احساسات خود را...

نقد و بررسی

پیکسل

عکاسی

ظهور صنعت عکاسی سبب گردید تا افراد بتوانند لحظات خاطره انگیز خود را به ثبت برسانند و خیلی از مردم به این کار علاقه مند شدند. این روزها پیشرفت های بزرگی در...

نقد و بررسی

پیکسی

عکاسی

از زمان ظهور بشر بر روی کره زمین تاکنون، عکس ها به عنوان رسانه ای پرمخاطب و تاثیرگذار توسط انسان مورد استفاده قرار گرفته اند و امروزه نیز در موارد مختلف...

نقد و بررسی

رونویس

عکاسی

با وجود اپلیکیشن های متنوع ارتباطی که میشناسیم، این روزها کمتر کسی را میتوان یافت که از اینگونه برنامه ها نکند. در این خصوص علاوه بر مکالماتی که به صورت...

نقد و بررسی

ژست حرفه ای عکاسی

عکاسی

عکس ها خاطرات ما را زنده  نگه میدارند و به همین دلیل عکسبرداری از لحظات شیرین زندگی، همیشه برایمان لذت بخش است. از زمانی که این حرفه پا به عرصه وجود نهاد،...

نقد و بررسی

لنزور

عکاسی

پس از اختراع دوربین عکاسی و سیر پیشرفت آن تاکنون، هنر عکاسی مورد توجه بسیاری از افراد قرار گرفته و علاقه مندان زیادی در سراسر دنیا دارد. علاوه بر این، با...

صفحه 1 از 11